En investering i individuel outplacement er en klog investering

For nylig befandt jeg mig som personaleansvarlig i en sekretariat i den pressede situation at være nødsaget til at opsige tre medarbejdere. Da fyringerne blev vedtaget, valgte vi at bruge penge på et outplacement forløb for de medarbejdere, som blev fyret. Med disse outplacement forløb så vi nemlig en mulighed for at give dem et godt afsæt for at komme videre med deres karriere. Det havde vi en følelse af, at vi i det mindste kunne gøre, ud fra den betragtning at vi overhovedet ikke var utilfredse med deres arbejde i firmaet. På grund af finanskrisen var vi i organisationen desværre presset til at nedtone budgettet.

En af helt store fordele ved at tilbyde de opsagte ansatte i organisationen et af disse outplacement forløb er, at vi også efter afskedigelserne har haft mulighed for at nyde godt af nogle arbejdsomme samt tilfredse ansatte. Ydermere har outplacement forløbene for de ansatte, der blev ramt af en opsigelse ført til, at afdelingens øvrige personale har haft hurtigere ved at tilpasse sig forandringerne efter fyringsrunden. Outplacement forløbene endte af den grund med at være en måde at vise et socialt ansvar og skabe grobund for en optimal gennemførsel i et særdeles vanskeligt forløb.

For de ansatte, som fik en opsigelse, har deres outplacement forløb også været en god oplevelse. Gennem deres opsigelsesperiode har de nemlig haft løbende kontakt med deres individuelle konsulent fra et vikarbureau som ikke kun har assisteret med gode råde om at skrive en god ansøgning og kronologisk eller funktionsopdelt CV til jobs, som er i overensstemmelse med deres ønsker. Outplacement konsulenten har dertil ydet en effektfuld individuel sparring, som har sikret, at medarbejderne fik en passende hjælp til at få afdækket deres kompetencer samt fremtidige muligheder på arbejdsmarkedet. Som følge deraf har de fået et godt afsæt til deres nye liv som jobsøgende.

Er du i gang med at fyre et vist antal medarbejdere i din afdeling, eller er du som leder nødt til at afskedige en ansat? Uanset grunden til afskedigelsen og omfanget af en egentlig fyringsrunde, er et forløb ved en fast outplacement konsulent for samtlige af de afskedigede medarbejdere en favorabel investering for såvel organisationen som medarbejderne. Ud fra den imponerende erfaring fra mit eget firma, vil jeg således anbefale, at man så vidt muligt vælger at budgettere med outplacement forløb, hvis man opsiger ansatte.

Hvis du i stedet som medarbejder er har fået en opsigelse, og har du svært ved at bevare overblikket over, hvordan du sikrer et lignende job? Så vil jeg også råde dig til at overveje mulighederne for, at organisationen kan hjælpe dig på vej ved at betale for, at du får et forløb med en outplacement konsulent. I den forbindelse kan din tillidsrepræsentant måske være behjælpelig med at få tilføjet en aftale om outplacement i fratrædelsesaftalen. På denne måde får du nemlig et fordelagtigt udgangspunkt for at omdanne afskedigelsen til noget konstruktivt og sætte nogle andre ambitioner for din arbejdsmæssige fremtid.